Studopediya

КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Планираният график
Пример.

"Одобрен" Президент на фирма "Вега" _________________________ NM Chobotar "____" _______________ 2002 "Приет" директор на РА "RIA" _________________________ IV Иванко "____" _______________ 2002

Използвайте рекламни медии по време на кампанията на фирма "Вега" от 1 март до 31 май 2002 г.

No.PP промоционални артикули тип реклама Брой резултати, публикации Общо т-во, UAH Дата на публикуване на реклама в печатните медии и на изхода на реклами по телевизията и радиото
март април май
1- 7 8-15 16-23 24-31 1-7 8-15 16-23 24-30 1-7 8-15 16-23 23-31
Газ. "Бизнес" Цветни. Експонация ленти 1/4
Газ. "Посредникът" Черно - бяло оформление 1/4 страница
Газ. "Киев. Ведомости" Черно - бяло оформление 1/4 страница
ТВ канал UT-1, UTN програма в 21:00 часа Reclam-ти клип, 30 секунди 9, 10 15, 16 25, 26, 12, 13, 19, 20 26, 27, 11, 12, 18, 19 26, 27,
Интер телевизионен канал, в предната част на / F в 21:40 Reclam-ти клип, 30 секунди 3, 4 4, 5 4, 5
Монтаж reklam.schitov размер 3х4 м Fotopo SR, цвят. оформление
радиоканал РУ-1, програма "Новини", 08:00 Аудио-видео, 20 секунди
Участие в конкурса "Офис мебели - 2002" Равно, наличието на експозицията 50 m 2 14 дни 17-23 24-30
в общия

Ръководителят на отдела за реклама планиране "РИА" ______ SI Kuzmenko6.7. Купуването на рекламни средства и функции на медиите - купувачи.

След окончателното одобрение на графика на кампанията идва на сцената на преговори за придобиване на различни промоционални ресурси (рекламно време в реклама по радиото телевизията и пространство във вестници и списания, и т.н.).

Въпреки факта, че придобиването на рекламни ресурси традиционно дава по преценка на рекламодателя на рекламната агенция, която изпълнява съответния творческото развитие на тази марка, през последните години е имало промени в ситуацията.

Някои рекламодатели са започнали да се консолидират процесите на придобиване на всички ресурси във всички отношения (за всички рекламираните марки) от рекламните си бюджети за какво - или една рекламна агенция, не губите финансови ресурси в продължение на няколко рекламни агенции.

Рекламните агенции започнаха да се популяризират и продават своите услуги на планирането на медиите и закупуване на рекламни ресурси като отделни направления на дейността си за тези клиенти, които не са поставени в тези агенции на техните поръчки за творческото развитие на рекламни продукти.

Някои клиенти са разделени процес на придобиване реклама ресурс от творческия процес на реклама и доставя тези ресурси или чрез специални отдели в къщата, или чрез специализирана рекламна агенция занимава с покупка на едро и продажба на рекламни ресурси. Тези специализирани агенции в преговори с представители на комбинираната прилагането медии за придобиване на ресурси от различни наши клиенти и да действа като купувач на едро, така че те да се спестява за своите клиенти 15-25% от средствата, които те ще плащат за закупуване на рекламно време по телевизията или радиото ,

В момента такава агенция на едро пуснати на телевизионна реклама, чиято продължителност е от 30 до 60% от всички показали реклами. В Европа тази цифра е по-близо до максималната стойност.

Реклама време може да бъде закупен в продължение на няколко месеца по-рано какво - или мащабна купувач, който иска да гарантира широка рекламна подкрепа през целия сезон - такава покупка се нарича предварително закупуване.

В случай на покупка рекламни места чрез предварително закупуване, рекламодателят често получава определени гаранции по отношение на предоставянето на рекламни контакти (например, тя е гарантирана от броя на зрителите, които ще гледат конкретно телевизионно предаване), но е ограничена до въпросите на свободното отмени шоуто реклама.

Ако телевизорът не е в състояние да предостави обещаната телевизионна аудитория или ако рекламата се излъчва за някои - по някаква причина не се състоя, телевизионният оператор е длъжен, като правило, предлагат компенсация на рекламодателя под формата на безплатна реклама време, за да се справи със ситуацията.

Реклама време може да бъде закупен за изхода на една конкретна реклама - този вид покупка се нарича случаен принцип.

Ако рекламно време закупен чрез пазаруване на случаен принцип, а след това стойността на покупките си, се определя от търсенето и предлагането на рекламния пазар в момента на покупка: рекламно време по телевизията, както и места в самолетите и хотелски стаи, е "нетрайни", което се дължи на след това цените да се повишат рязко и падат също толкова бързо.

Цени за рекламни ресурси и промяна в зависимост от специфичните особености на разположението графика на реклами:

- ако рекламодател иска неговият филм излъчен в строго определено време на деня или в рекламната място на предварително определена страница, ставките ще бъдат по-високи;

- Реклама може да бъде поставена по всяко време или на всяка страница (в този случай казваме, че рекламата се поставя на преценка на издателя, или гара) - цените ще бъдат по-ниски.

Закупуване на рекламни мултимедийни ресурси, участващи - купувачи.

Функциите на медиите - купувачите са:

1. Предоставяне на информация на медиите - проектанти за текущите промени в стойността на медии - рекламни медии, медийна политика по отношение на предоставянето на рекламни медии за рекламодателите.

2. Избор на рекламни медии, съответният отвор на целевата аудитория (т.е. времето и мястото, когато публиката е най-възприемчив към рекламни жалби). Тя извършва съвместно с медиите - проектанти.

3. преговори рекламни цени.

4. Следи за изпълнението на планирания медиите - план.

5. Оценка на превозвача след кампанията.

6.8. Образуване на Република Казахстан и ego.Metody на разпределение на бюджета за определяне на рекламния бюджет и тяхното приложение в съвременните условия.

Всички компании, които решат да инвестират в реклама, рано или късно се сблъскват с проблема за определяне на оптималното количество на парите, които трябва да бъдат похарчени за реклама.

От една страна, на определен етап от развитието на компанията, без реклама не може да направи, а от друга страна - как да намерите размера на разходите, които ще бъдат най-ефективни.

Отговорът на този въпрос изисква подробен анализ.

В момента има редица техники, които ви позволяват да се реши този проблем с някои приближение. Въпреки това, всеки метод има своите предимства и недостатъци.

Заедно с простотата на метода служи ниска надеждност, за да се подобри точността често изисква допълнителна информация, която не е на пазара на информационни услуги.

В допълнение, всички методи за реклама, че няма връзка с други маркетингови елементи. Поради това, на практика, изборът на метод зависи от специалист медия планиране, образование, опит и перспективите за. Сегашната Проблемът е особено остър за страните от ОНД.

Всички методи могат да се разделят на две групи: традиционното и новото.

Още прогресивни нови методи (математически модели и експериментални форми) позволяват висока степен на точност да се определи на рекламните разходи. Въпреки това, в настоящите пазарни условия в Украйна, те често са твърде сложни за практическо приложение, поради нестабилността на пазарите или липса на информация. В този случай, на помощ на традиционни методи. Нека се запитаме: как най-добре да се възползват от тези знания, с помощта на силните страни на всеки метод?

Помислете по отношение на предимствата и недостатъците на различните методи.

1. Остатъкът от метода на бюджета

Определя се от краткосрочни финансови възможности на фирмата, след като всички други бюджетни разходи. Това е най-лесният начин, който не отчита целите и задачите на реална фирма, а по-скоро показва състоянието на нещата при липсата на конкретни цели за реклама. Бюджетът е намален, когато нещата се объркат; когато парите е, че те са изразходвани.

2. Методът за формиране на бюджета въз основа на обема му през предходния период

В този случай, бюджетът е коригирана спрямо предишното ниво в съответствие с променящите се условия (от "факт").

3. метода за определяне на фиксиран процент на продажбите

Лесно е да се разбере и лесен за използване.

За разлика от предишните две методи, признати връзка между размера на рекламните разходи и обема на оборота. В същото време, причината и следствието в този случай е наопаки, размерът на рекламните разпределения определя от обема на продажбите, а не обратното.

Първите три метода са дадени по-общ познат. За тяхна помощ може да се потърси специалист, който се стреми да не поемат отговорност и да бъде ограничено от тези разработки, които бяха преди него.

4. Използване на бюджетна издръжка

Разпределение на бюджета - задача, която концептуално може да бъде решен на базата на икономически принцип на пределната полезност.

Този метод се основава на анализ на прага на рентабилност на рекламните разходи.

Увеличение на продажбите за покриване на разходите за реклама се изчислява като:

Q = S / (П-С ),
където Q - допълнителен обем на продажбите;
S - разходи за реклама;
P - цената за единица мярка на стоките на;
С - разходите (обикновено променливите разходи) на единица продукт;
(Р-С) - пределната печалба на единица стоки.

Задължително допълнително. Приходите = S / ((Р-С ) / Р).

Увеличение на обема на продажбите или приходи (като процент), необходима за поддържане на същото ниво на печалба:

% От растежа на продажбите = (S / (F + S + печалба) * 100%
където S - промяната в бюджета под внимание;
F - фиксирана цена.

Този метод може да се оцени не само как трябва да увеличи продажбите, но и за да се изчисли какво трябва да бъде на нивото на отговор на рекламата, за да се получи желаната стойност на ръста на продажбите.

Можете да кажете, не е свързано с това дали смятат нереалистични бюджетните разчети на дела на съществуващия пазар.

Реклама се разглежда като инвестиция, а не само като фиксирана цена.

Слабостта на този метод е чисто преброяване подход. Някои рекламни цели не могат да бъдат отчетени под формата на бърз растеж на продажбите.

5. Методът, въз основа на изчисляване на съотношението Реклама / Продажби

Най-популярният метод за определяне на рекламния бюджет е методът за изчисляване на съотношението на Реклама / Продажби.

рекламните разходи се разглеждат като част от пускането на пазара на бюджета на продукта, както и фондове се разглеждат отделно, тъй като "бизнеса в производството на цената."

Използвани съотношение - му в различни корпорации и често за различни продукти и пазари, в една и съща корпорация.

Като част от маркетинг бюджета, разходите за реклама въпреки това са най-уязвимата част от цената.

Производство и разпределение на цените, транспорт, както и срока за доходите обикновено е фиксиран. Единствените подвижни елементи на цената на маркетинга - сумата на парите, които трябва да бъдат изразходвани за реклама. Затова, въпреки че бюджетите и може да бъде получена чрез изчисляване на рекламна дейност / продажба, те често са обект на ревизия, а са само една първоначална оценка, която след това се коригира с други фактори.

Един подход, базиран на използването на рекламни / продажби, има свои собствени силни и слаби страни.

Той е самостоятелно коригиране в зависимост от поведението на стоков пазар (продажби) и поддържа подходящо ниво на пределните приходи за стоките. С него е относително лесно да се изчисли бюджета. Съобщението е лесно разбираем и, като цяло, отговаря на интересите и на двете финансови и маркетингови групи.

Метод автоматично съответства на обема на продажбите в размер на необходимото пространство в медиите. Увеличаване на продажбите е допълнителна подкрепа финансиране за агресивната реклама на програмата, а слаб продукт, ще бъдат санкционирани.

Въпреки това, изискванията на рекламни програми не винаги са пряко в съответствие с продажби, особено когато продават стоки намаляват и увеличаване на рекламата може да не е подходящо. Анализ на жизнения цикъл на продукта и ситуацията на пазара може да предложи няколко маркетингови стратегии: увеличаване на дела на реклама и промоция на допълнителни продажби на пълната фаза на рекламната кампания и за оттегляне от пазара.

За да се определи правилното съотношение на Реклама / Продажби често изисква голямо количество информация, което отразява продължителен период от историята на продукта, които по исторически причини не съществува в Русия.

В зависимост от района, в който трябва да се използва най-различни рекламни / продажби, което често е доста време.

Основното допускане на линейна връзка между рекламата и продажбите не е вярно.

два метода, описани са много сходни и имат общ недостатък: рекламни цели не винаги са свързани с продажбите и продажби, от своя страна, не могат да се основават само на реклама. Поради това, тези методи са полезни само за финансови изчисления в бизнес плановете.

6. Методът отчита реклама на конкурентите (реклама акция)

В тази система, бюджета за реклама е избран като дял от рекламните разходи през категории. В жаргона на тази стойност, често се споменава като шума на акции, където шумът се разбира общата сума на реклама, предлагана на потребителя.

Тази система ви позволява да настроите конкурентен рекламен бюджет; реагират на промените в конкурентната среда, например, появата на пазара на нови продукти. Тя носи реализъм в очакване на ефекта от рекламата, например, ако изразходвани за рекламиране половината от най-близкия си конкурент, едва ли може да се очаква същия пазарен дял, тъй като има. Освен това, ако шума се вземат предвид и PR-акции, получаваме полза.

Въпреки това, информацията, която събираме може да е неточна, защото, за да получите данните, отразяваща разходите за реклама вашите конкуренти трудно. Състезателите могат да диктуват бюджета си и да настояват за излишни разходи. Основната хипотеза на пряка връзка между дела на разходите за реклама и пазарен дял в грешка. Бюджетът няма да бъде изчислена правилно, докато не е дефинирано правилно конкуренция на пазара. Решение въз основа на дела на общите разходи за реклама може да бъде доста тесен, на фона на използването на съвременни методи. В същото време, опит да се вземе предвид влиянието на други елементи на маркетинг може да отнеме доста време и икономически неефективен.

Например:

На 9 марки (Ariston, Candy, Electrolux, Indesit, Зануси, LG, Bosch, Siemens, Whirlpool) големи домакински електроуреди през 1999 г. възлизат на около $ 43 милиона. Рекламните разходи (Таблица. 1, размерът на разположение според RPRG фирми за Москва и централни медии без отстъпки).

Като цяло, една марка току-що е под $ 5 милиона долара. Разходите за годината. В същото време, Whirlpool едва рекламира и Indesit блокиран средната граница е повече от два пъти. Там ясно се вижда като недостатък на този метод е най-добре познат "средната температура в болницата."

Предимства може да бъде оценена чрез анализ на инвестициите в реклама в отделни издания, радиостанции, и така нататък, за да обмислим стратегия на конкурентите рекламни кампании и най-популярната реклама медиите. Например, сред списанията по отношение на рекламата в олово телевизия седмичник "Седем дни" и "ТВ Парк" (22% и 10% от бюджета съответно), т. Е. Пазарът се емпирично признае тяхната ефективност (табл. 2).

Таблица 1

марка Сумата на ценовите листи
Ariston $ 6390113
Bosch $ 4775120
бонбони $ 626 600
Electrolux $ 10120981
Indesit $ 11222142
LG $ 3350731
Siemens $ 448 559
водовъртеж $ 24 717
Zanussi $ 5955754
само $ 42914717

Таблица 2

издание Сумата на ценовите листи
Burda Moden $ 80 100
космополитен $ 11 400
Elle $ 88 500
GEO $ 28 000
Харпърс Базар $ 27 600
Marie Claire $ 13 600
Men'sHealth $ 23 960
Родителите $ 26 900
безделник $ 16 264
премиера $ 22 050
Рийдърс Дайджест $ 25 350
салон вътрешните работи $ 66 200
Верена $ 9500
мода $ 81 000
жена $ 30 000
у дома $ 122 700
мъничка фея $ 56 000
Женски тайни $ 8250
$ 37 320
каравана на истории $ 37 500
Комерсант $ 48 390
селянка $ 24 000
Култ към личността $ 83 573
Лиза $ 127 800
мецанин $ 65 500
MK-Boulevard $ 3 160
търговец на едро $ 1813
седем дни $ 381 900
TV парк $ 163 510
експерт $ 8400
в общия $ 1720240

таблица 3

радиостанция Сумата на ценовите листи
радиа $ 45 049
Europa Plus $ 159 410
Наше радио 101.7 $ 5520
отворен радио $ 15 526
Радио 101 $ 324
Радио 7 $ 52 842
Радио Монте Карло $ 54 675
РДВ 105,2 FM $ 13 650
Руската радио $ 169 507
удари FM $ 90 020
само $ 606 523

Недостатъкът може да се види чрез отчитане на рекламната кампания по радиото. От радиостанции най-популярната рекламодател среда бяха (табл. 3), "Руска Radio" и "Европа Plus" (28% и 26% от всички radiobyudzhetov) и е относително слаб в търсенето "Radio 7 на седем хълма" (по-малко от 9%), което е ефирен третата радиостанция в популярност сред слушателите в Москва (според изследователски организации Комкон медия и Gallup Media). В този случай, рекламен пазар, поради някаква причина не оценяваме ефективността на централата, въпреки че е било възможно да се подобри значително въздействие върху потребителите, като се използва по-"Radio 7 на седем хълма."

; Дата на добавяне: 10.12.2014; ; Прегледи: 50; Нарушаването на авторски права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикува материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:zdes-stroika.ru - Studopediya (2013 - 2017) на година. Не е авторът на материала, и предоставя на студентите възможност за безплатно обучение и употреба! Най-новото допълнение , Ал IP: 66.249.93.206
Page генерирана за: 0.026 сек.