Studopediya

КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на състезателя (42831) строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

IX. Редът на завършване и предаване на статистическа карта форма N 6
34. В статистическата карта форма N 6 се отразява влезе в сила решение по наказателно дело разглежда от съда.

35. Статистически карта форма N 6 се попълва от лице, провеждане на разследване на наказателното дело, както и в съда от упълномощен служител на персонала на съда.

Лице провеждане на разследване в рамките на наказателното дело на прокурора за потвърждение на обвинителния акт (акт), са подадени в началото на делото образуват статистическата форма карта № 6 (за всеки подсъдим), която изпълва раздел 1 (лични данни).

36. При попълване на статистическа форма карта N 6, трябва да отговаря на следните изисквания.

Раздел 1 се попълва и подписва от лицето, обект на разследването. Датата на изпращане на наказателното дело в съда, посочен прокурорът потвърди обвинителния акт (акт) и се изпраща на наказателното дело в съда.

В завършен статистическа карта форма N 6 служителя, отнесе случая в съда, посочен наименование на органа провеждане на наказателното производство, както и пощенски адрес.

Раздел 2 се попълва в съда във връзка с изпълнението на влязла в сила присъда (или друг съдебен ред) по същество.

Подробностите за 3, 4, 5, 6, 7 - на определените личните данни, обвинени.

Подпори 14 - съдържа информация за същността на присъдата, наложена от съд (съда ред), който влезе в сила, включително и резултатите от жалбата или въззивното производство.

Подпори 15 - изпълнен с полицейски служител, който извършва разследването, според обвинителния акт (акт), одобрен от прокурора, който отразява информация за етапите и формите на престъпления и членовете от Наказателния кодекс на Руската федерация, според които тя е класифицирана.

Подпори 16, 17 - са попълнени от съда, който влезе в сила на разглеждането на наказателното дело в съда на изречението (решението).

Основни елементи 15, 16, 17, могат да бъдат подобрени, когато голям брой престъпления по обвинения и присъда.

Основни елементи 18 и 19, както и тяхната podrekvizity - пълни съда с подробности за присъдата, характеристиките на наказанието и причините, които биха освободили от наказание по Наказателния кодекс.

Реквизит 20 - посочете датата на статистическата карта в посока на разследващите органи.

Изпълнен статистическа карта форма N 6 се подписва от съдията и се изпраща на регистрация и счетоводство лице, органът, който подава наказателно дело в съда.

Регистрация и счетоводство лице след извършване на съответните марки в единния регистър на престъпления, лица, които са ги извършили, както и движението на наказателни дела в определения срок, изпратете статистическа форма карта N 6 в IC, за да отрази информация за решенията на съдилищата в контролния регистър на престъпленията, тези на техния извършил, и движението на наказателни дела готова справка сметката и извършване на необходимите корекции в статистическите отчети в рамките на отчетната година.

; Дата: 27.06.2015; ; Прегледи: 123; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:zdes-stroika.ru - Studopediya (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 66.102.9.24
Page генерирана за: 0.048 сек.