Studopediya

КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Предмет система 1.Ponyatie и органите за социално осигуряване
Кратък курс на лекции по осигурително право

Съставител Korablina Y.

Съдържание:

Раздел I.

Преглед:

Тема 1. Концепцията и система от органи за социална защита ........................... ... 2

Тема 2: понятие, предмет, метод и система на права за социална защита ........................ 0.5

Тема 3. Принципите на правото на социална защита ...................................................... 9

Тема 4. правоотношенията на социалното осигуряване .................................... .... 10

,

Раздел II.

Специална част:

Трудов стаж:

Тема 5. Концепцията, видове и правно значение на старшинство ........................... 0.11

Тема 6. Процедурата за изчисляване и проверка на застраховка, общ труд и опит по специалността ....................................................................................... 14

Тема 7. Доказателство за осигуряване и общото прослужено свидетелство ................................................................................................ 0.19

пенсии за работа:

Тема 8. пенсия за трудов стаж .................................................................. 22

Тема пенсия 9. труда увреждания ......................................................... .. 25

10. При спазване пенсия за преживяло ...................................................... 29

Държавните пенсии:

Тема 11. Общите разпоредби за държавните пенсии .................. ..33

Предмет 12. Пенсиите федералните държавни служители .................................... 34

Предмет 13. Пенсиите на военнослужещите и техните семейства ................................................... ..36

14. Пенсиите, подлежащи на участниците на Великата отечествена война .................................... 42

15. Пенсиите, подлежащи на жертвите в резултат на радиация или предизвикани от човека бедствия, както и техните семейства ........................................................................... .43

Тема 16. Социални пенсии ........................................................................... 48

Редът и правилата за лечение на пенсия. Преизчисляване на индексация на пенсиите, корекция и превод от един вид пенсия до друг. Общи правила за изплащане на пенсии:

Тема 17. Редът и правилата за лечение на пенсия .............................. ... 49

Тема 18. Преизчисляване на индексация на пенсиите, корекция и превод от един вид пенсия в друга .......................................................................................... 0.53

Тема 19. Общи правила за изплащане на пенсии. ...................................................... 58

Ползи и компенсация:

Тема 20. Социално осигуряване ................................................ .... 64

Предмет 21. Ползи и компенсация на гражданите с деца. .............................. ... 66

Тема 22. Понятие, видове и основни характеристики на компенсация и предоставяне на материали и живеещи субсидии за социално-осигурителната система ...... ..70

Медицински и социални услуги. Реформи и перспективи за развитие в областта на социалното осигуряване:

Тема 23. Медицински и социални услуги ......................................................... 77

Предмет 24. Реформите и перспективите за развитие на пенсионната система ............................ ... 86Раздел III.

Специална част:

Тема 25. Международна правна регулация на социалната сигурност ............... .88

Изпитванията на курса .......................................................................................... ..92

Препоръчителни наредби ................................................... 102

Допълнение ............................................................................................. ..105

Раздел I.

Преглед:

Социалното осигуряване е един от ключовите фактори за места в обществения живот и обществото. Тя е пряко свързана с икономическото развитие и е тясно свързана с политиката на социалното благосъстояние на населението.

Правото на руски граждани към социалното осигуряване е залегнало в член 39 от Конституцията на Руската федерация, според който всеки гражданин е гарантирана социална сигурност в напреднала възраст, в случай на заболяване, увреждане, загуба на хляба, за възпитанието на децата и в други случаи, определени със закон.

Социалното осигуряване като специална социална институция на държавата, е гаранция за приличен развитие на всеки член на обществото и запазването на поминъка срещу социални рискове.

Социално осигуряване може да се характеризира като форма на разпределение на богатството, за да отговори на основни лични нужди (физически, социални и т.н.), възрастни, болни, деца, зависими лица с увреждания, оцелели, безработни, всички членове на обществото, за да се защити здравето и нормалното възпроизводство на работната сила от специални фондове, установени в обществото въз основа на застраховката или от държавни средства в случаите и при условията, установени в закона.

С една дума, в рамките на социалната сигурност се отнася до различни форми на подпомагане на членовете на обществото.

Основната организационна и правна форма на социално осигуряване е държавно обществено осигуряване. Нейната същност е да се разделят на социалния риск от загуба на доходи, загуба на доходи под екзистенц-минимума, в нуждите на здравеопазването и други социални услуги между държавата и на самите служители, които са предмет на задължително държавно обществено осигуряване.

За реализацията на конституционните права на гражданите за пенсии, социално осигуряване, социално осигуряване в случай на безработица, здравно и медицинско обслужване са федералните бюджетни средства.

Във връзка с влизането в сила на 1 януари 2001 година. 2 от Данъчния кодекс и създаване на единни социална данъчни плащания променила реда на допускане до извънбюджетните фондове на държавните социални. колекции на данни включват:

ü Фонд за социално осигуряване,

ü RF пенсионен фонд,

ü Федерална принудителни медицински каса.

Друг организационна форма на социално осигуряване е пряк кредит от федералния бюджет (например, военни пенсии, държавни служители, социални услуги за възрастните хора, и така нататък. Г.).

В допълнение към централизирани форми напоследък стана широко разпространени и недържавни форми на социална сигурност. Сред тях са:

1. социалното благосъстояние на общината

Например, правителството на Москва извършва многоизмерен социална политика, насочена към подобряване на живота на московчани от всички социални класи и категории. За тази цел, правителството на Москва одобрява всяка година от всеобхватната програма от мерки за социална защита на московчани. Сред тези мерки включват изплащане на обезщетение (или съвместно заплащане), пенсионери (и някои категории работници) до социалните норми.

2. пенсионни фондове Недържавни (NPF).

Тези средства се предоставят въз основа на Федералния закон на 07.05.98g. № 75-FZ "На пенсионните фондове на недържавни." Сега в Русия оперира над 250 NPF лицензиран.

Изключителната активност на NPF е участниците пенсионни фондове не-членка въз основа на споразумения за недържавни пенсионно осигуряване на населението с инвеститори фонд в полза на участниците на фонда. Дейности NPF е натрупване на пенсионни вноски, пенсионни резерви, счетоводство на пасивите на пенсионните фондове и изплащането на участниците недържавни пенсионни фондове.

3. Благотворителни дейности на гражданите и юридическите лица.

Правно регулиране се извършва въз основа на Федералния закон на 11.08.95g. № 135-FZ "На благотворителни дейности и благотворителни организации", Закона за Москва на 05.07.95g. Брой 11-46 "На Благотворителна дейност" (както е изменен и допълнен с 10.06.98g.).

4. Осигуряване служители на предприятия (в т.ч. в оставка) от печалбата на различни обезщетения и компенсации.

Необходимо е да се прави разлика между "социална сигурност" и концепцията за "социална защита".

По време на периода на преход към пазарни отношения в страната ни с появата на икономическа несигурност, увеличаване на социалната стратификация, бедност, увеличаването на броя на безработните, бежанците, бездомните хора са много остър проблем на социалната защита на гражданите. За да се реши този проблем в един сектор - осигурително право - това е невъзможно, защото има нужда от достъп до няколко клона на правото: трудово право - на проблема с безработицата, заетостта и пригодността за заетост, увеличаване на социалните гаранции по отношение на заетостта (например, създаването на минималната работна заплата) жилища закон - въпроси, свързани с осигуряването на жилища, семейно право - държавна подкрепа за брака и семейството въпроси, създаването на правата и задълженията на родителите, децата, съпруга и т.н., екологично право - проблеми, свързани със създаването на благоприятна екологична среда за нормалния живот на членовете общество и т.н.

В същото време, основните проблеми на социалната защита на населението принадлежат на закона за социално осигуряване. По този начин, понятието "социална закрила" е много по-широко от понятието "социално осигуряване", но социално осигуряване е неразделна част от социална защита.

Системата на органите, упражняващи социална защита на населението, водена от Министерството на труда isotsialnogo развитие на Руската федерация (руски Министерство на труда).

В районите на Русия: автономни републики, територии, региони, градове от Москва и Санкт Петербург социална защита са отговорност на отдел или на комитетите на администрацията на съответната територия, и по въпросите на пенсионното осигуряване - в клона на Пенсионния фонд на Русия (с изключение на някои райони, където пенсионната офиса принадлежи до органите за социално осигуряване).

Така например, в Москва на социалната защита, извършена от следните органи и институции:

 1. Катедра по социална защита на населението на Москва,
 2. Катедра по социална закрила на административните райони,
 3. Регионален отдел за социални грижи,
 4. центрове за социални услуги,
 5. Бюро за медико-социални експертиза,
 6. Центрове за семейства и деца,
 7. Социални домове за деца,
 8. Пенсии за ветерани,
 9. Neuropsychiatric качване
 10. Детски домове за деца с умствена изостаналост,
 11. Рехабилитационни центрове за хора с увреждания,
 12. Старостта център психиатрия
 13. Къща нощувка,
 14. Център на социални помощи,

16.Gosudarstvennoe Единната Enterprise "Москва социален Гарантиране"

17.Moskovsky център на технически средства за рехабилитация.

Тема 2. Определение и видове социална защита. Концептуалният, предмет, метод и система на правото на социална сигурност.

Социална защита - система от мерки, предприети от страна на обществото и държавата, за да осигуряват гарантирано минимално подходящи условия за живот, поддържането на живота подкрепа и активно човешко съществуване.

Видове социална сигурност:

1. Предоставянето на пенсии;

2. Предоставянето на обезщетения;

3. безплатно здравеопазване The;

4. Предоставянето на спа процедури;

5. социално подпомагане на семействата с деца;

6. предоставяне на жилища за сметка на публични средства, и т.н.

Право на социална сигурност (JI) - е независим клон на правото, основната част от законодателството, уреждащо пенсия и някои други отношения на материална сигурност и социални услуги на членовете с увреждания на общността, като им предоставя съществуващите ползи и предимства, както и тясно свързани процедурни отношения разрешаване на спорове и процесуални отношения за създаване на юридически факти.

Предметът на Закон за социално осигуряване - съвкупност от обществени отношения, регулирани от този клон на правото.

Предмет на правото на социална сигурност включва следната зависимост:

ü Връзки пенсиониране;

ü Връзката на социални услуги;

ü запознанството за изплащане на обезщетения;

ü отношения безплатен здравеопазване и т.н.

В допълнение, отношенията споменати по-горе включват също:

процесуално правоотношение - една връзка за решаване на спорове, възникнали между страните на отношенията на пенсиите;

процедурно отношения - отношения, възникнали във връзка с установяването или проверка на фактите, свързани с предоставянето на определени видове социална защита (например, създаването на хората с увреждания).

Методът на правото на социално осигуряване - набор от методи и начини, по които държавата регулира правните отношения в тази сфера.

метод PSO е със следните характеристики:

1) Комбинацията от централизирани и местни начини за установяване на правата и задълженията на субектите (на федерално ниво се задава определен социален стандарт, който при никакви обстоятелства не може да се понижи субекти на Руската федерация, и може да се увеличи само за сметка на собствени източници (например, създаването на допълнителни плащания на пенсия Москва);

2) правата и задълженията на участниците в този бранш могат да се монтират не само на наредби, но и чрез договор (например, в колективния трудов договор в частност предприятието може да предостави по-благоприятни условия в сравнение с настоящото законодателство: ранно пенсиониране, безплатен годишен санаториум лечение и т.н.). Но условия се постигат, когато регулирането договорна не трябва да влоши положението на работниците в сравнение със закона, в противен случай те са недействителни.

3) Всички права и задължения на субектите на тези отношения са определени със закон и не могат да бъдат променяни по съгласие на страните;

4) спецификата на прилаганите санкции за нарушителите, както и начини за защита на нарушените права (както в административната и в съда).

Специфика на санкциите е, на първо място, че имотът може да се налагат само на гражданите, които са виновни за неправомерно получени суми от плащанията на социалното осигуряване. Например, един гражданин подал осигурителен назначаване на фалшиви документи за работата си в опасни условия, които никога не са работили. С този документ той бе дадена пенсия и след това всъщност е дошъл на бял. В този случай, гражданинът трябва напълно да възстанови незаконно го изплаща на размера на пенсията. И ако надплатената сума се формира в резултат на грешка на служителите орган, който упражнява пенсия, тогава вината не е пенсионер, и възстановяването от нея не трябва да се правят на неправомерно изплатените суми.

На второ място, санкциите са pravovosstanovitelny, а не естеството на наказанието, че гражданите се връщат само на недължимо получената сума и допълнителни трудности не с опит.

За защита на нарушените право може да бъде по привлекателен за по-висша инстанция (например, да обжалва решението на районния отдел на социалната защита на населението може да бъде най-подходящата област работи или Министерството на социалната защита на населението на града), и в случай на несъгласие с извършени от този орган (органи) решение - съдът в съответствие със законодателството за гражданското производство.

СИСТЕМА СИ - това е научно обосновано, обективно съществуваща серийна комуникация на правни институции и норми на социалните права. компоненти за сигурност в едно цяло клон на правото.

PSO може да бъде разделена на три части:

- Общата част,

- Специална част,

- Специална част.

На общата част на права на социална сигурност в индустрията са законови разпоредби, които съдържат препратки към обхвата и предмета на регулиране, както и изразяващи принципи на СИ. Т.е. в общата част включва концепцията, предмет, метод, система, принципи, източници на осигурителното право, както и историята на националното законодателство за социално осигуряване.

Специална част от социално-осигурителни права на индустрията се състои от институции, които имат независим регулаторен орган. Те регулират подробно основанията, реда, условията и размера на гражданите на различните видове сигурност: пенсии, обезщетения и обезщетенията, медицински грижи и лечение, социални услуги, съгласно системата за социални помощи. софтуер.

Говорейки за правилата, регулиращи пенсия връзката, трябва да се отбележи, че те са многобройни, разнообразни и разделени в няколко института. По този начин, правилата за пенсии са разделени в следните групи:

Ø професионалните пенсии - старост (включително ранно), увреждане, загуба на хляба;

Ø на държавната пенсия - за прослужени години (федералните държавни служители) и възраст (граждани, засегнати от радиацията, като в Чернобил, или изкуствени катастрофи), за неработоспособност (военнослужещи и ветерани от Великата отечествена война), социална пенсия (инвалиди граждани, които не придобиват право на пенсия за осигурителен стаж, например, хора с увреждания, тъй като детството).

В специална институция открояват правила, уреждащи процедурата за назначаване и изплащане на пенсии.

Правилата, които важат други взаимоотношения заедно в институции:

- Ползи

- социални услуги и т.н.

Специалната част съдържа правилата, които регулират международните правни аспекти на социалната сигурност, включително и социалното законодателство на чужди страни.

Източници на правото на социална сигурност:

От теорията на правото, ние знаем, че по силата на източниците на правото се отнася до външните форми на изразяване дейности законотворчески на държавата, с помощта на които по волята на законодателя става задължителна.

В нашата държава за правилната характеристика, че основните му източници са нормативните правни актове, които се използват многократно.

Източници осигурително право - на различни нормативни актове, регламентиращи комплекс от социални отношения, което е предмет на този клон на правото.

Източниците СИ Русия отразени материалните условия на живот на нашето общество. Ако промените условията на живот в промяната на страната и източници на осигурителното право. Остарели разпоредби са отменени или изменени, допълнени или въвеждане на нови, по-напреднали, съответстваща на пазарната икономика.

Източници PSO могат да бъдат класифицирани по различни причини:

1. правна сила (по ред на важност и подчиненост)

2. В обхвата на дейността им;

3. Органите за регулиране;

4. Формата на акта;

5. правни институции.

Най-практическата стойност принадлежи на първата и третата групи.

1. правни източници сили са разделени на законовите и подзаконовите разпоредби на законодателството в областта на социалната сигурност. Закони имат висша юридическа сила и имат предимство пред всяко друго законодателство. Това се дължи на факта, че законите се правят върховен законодателен орган на правителството на Русия и нейните субекти.

Законите са разделени на:

ü конститутивен,

ü кодифициран,

ü ток.

Основният закон на Руската федерация - е от руската конституция, приета 12.12.1993g, който е в основата на всичко, на действащото законодателство на Руската федерация .. В член 7 от Конституцията казва, че Руската федерация - социална държава, чиято политика е насочена към създаване на условия за достоен живот и свободно развитие на човека.

В редица статии на Конституцията определя основните права на гражданите в областта на социалната сигурност. Така например, в член 39 от руската конституция казва, че на всеки се гарантира социалната сигурност в напреднала възраст, в случай на заболяване, увреждане, загуба на хляба, за възпитанието на децата и в други случаи, определени със закон.

Като пример, актът на кодификация в областта на социалната сигурност е в основата на руското законодателство "за защита на здравето на гражданите" от 22.07.1993g. Този регламент установява правото на гражданите до здравни грижи, както и гаранции за това право, включително правото на свободен прием на различни видове медицински и социални грижи.

Трябва да се отбележи, че СИ характеристика е, че индустрията има голям брой закони и не съществува единен източник на кодификацията, която регулира целия комплекс от отношения, са предмет на СИ. Така че, днес гражданите на право на определен вид на социалната сигурност, като правило, се подчиняват на различни закони. Например, правото на пенсия - Федералния закон "На трудови пенсии, в Руската федерация" от 17.12.2001g. и "за държавните пенсии в Руската федерация" от 15.12.2001g.

Актуални закони, отнасящи се до отделните институции СИ.

2. Формата на източниците на акт СИ се разделят на:

закони U (примери, дадени по-горе);

ü заповеди и постановления на председателя на Руската федерация

(Например, президентски указ на 21.01.2000g N 89 "на увеличаване на размера на плащанията на компенсации на категории с ниски доходи на пенсионерите.");

ü решения и разпореждания на правителството на RF

(Например, RF правителствено постановление на 08.07.2002g N 1510 "за одобряване на Правилника за реда за изплащане на пенсии за гражданите, пътуващи (който напусна) за постоянно пребиваване извън Руската федерация.");

ü наредби и обясненията на Руската федерация министерство на труда и Пенсионния фонд на Руската федерация и други министерства и агенции

(Например, решението на Руската федерация Министерството на труда и Пенсионния фонд на Руската федерация от 27.02.2002g. N 17 / 19pb, на който е одобрил "Правилата за подаване на заявление за пенсия, пенсия и преизчисляване на пенсията, на прехода от една пенсия в друга в съответствие с Федералния закон" На трудови пенсии в Руската федерация "и" на държавните пенсии ");

ü други нормативни актове.

3. В обхвата на източниците PSO са разпределени в:

· общефедеральные (например, Закон РФ "О занятости населения РФ" от 19.04.91г. N 1032-1, с изменениями и дополнениями, которым регулируются, к примеру, вопросы выплаты пособий по безработице на территории всей России),

· республиканские в составе РФ и других субъектов РФ (областные, краевые)

(например, Указ Президента Республики Адыгея от 21.08.96г. N 145 "О выделении средств для адресной помощи детям-сиротам и школьникам из особо нуждающихся семей").

· отраслевые

· Local.

4. Источники ПСО можно классифицировать также и в зависимости от вида общественных отношений , регулируемых ими. Здесь можно выделить 3 группы:

1. по пенсионному обеспечению граждан,

2. по обеспечению граждан пособиями и компенсационными выплатами.

3. по предоставлению социальных услуг по системе социального обеспечения.

; Дата: 06.01.2014; ; Прегледи: 902; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:zdes-stroika.ru - Studopediya (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 66.102.9.24
Page генерирана за: 0.069 сек.