SELECT * FROM mr3_parts WHERE (p_id =) И show_cat = 1 И type_ IN (0,2,3) и Л = "8" и сигурно = '0' Подреждане по position_ ASC: Имате грешка в SQL синтаксис; справка в ръководството, който съответства на вашия сървър версия MySQL за правилния синтаксис за използване в близост до ') и show_cat = 1 И type_ IN (0,2,3) и Л = "8" и сигурно =' 0 'Подреждане по PO "в линия 1